Allgemeine Geschäftsbedingungen

Дефиниции на термини, използвани в уебсайта www.hotelstarazagora.eu:

Условия – условия за използване на сайта www.hotelstarazagora.eu и предлаганите от него услуги;
Резервация – резервация на хотелско настаняване;
Потребител – всяко лице, ползващо услугите на Парк-Хотел „Стара Загора" според настоящите Условия;

Лични данни - данни от документ за самоличност на Потребителя /лична карта или паспорт/, телефонен номер, електронна поща или адрес за кореспонденция;
Хотел – обекта Парк-Хотел „Стара Загора", предоставящ възможност за настаняване според Закона за туризма, действащ на територията на Република България;
Хотелиер – упълномощено физическо или юридическо лице, представляващо хотелския обект;

Фирмени данни:

Металик АД

Седалище и адрес на управление:

гр. Стара Загора, кв. Индустриален

Булстат: BG833067427

МОЛ: Дечко Иванов Колев

 

Адрес за упражняване на дейността и кореспонденция:

гр. Стара Загора 6000, ул. Хан Аспарух 50

езерото „Загорка″

Парк–Хотел „Стара Загора″ 

 

В КЗЛД е вписан Металик АД с № 88762. 

 

 ЛИЧНИ ДАННИ

 

Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.

Предоставените от всеки гост данни са защитени съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

Тази информация се използва само и единствено във връзка с направените резервации и не се предоставя за други цели.

Парк-Хотел Стара Загора има право да събира и използва информация относно своите Потребители, когато същите направят резервация или се регистрират.

Информацията, чрез която Потребител на интернет страницата www.hotelstarazagora.eu  може да бъде идентифициран, може да включва име, фамилия, телефон и електронен пощенски адрес за кореспонденция и всяка друга информация, която Потребителят предоставя при резервацията си и всяка друга, която същия въвежда или предоставя при заявяване, получаване или използване на предоставяните от Парк-Хотел Стара Загора  услуги.

Парк-Хотел Стара Загора  гарантира конфиденциалност на личните данни на своите Потребители, декларирайки, че те ще бъдат използвани само за следните цели:

- установяване на контакт с Потребителя при уточняване подробности около резервацията и начините за нейното заплащане;

- издаване на фактура;

- помощ при полълване на резервация, ако не се справите сами;

- информиране относно цени или услуги;

- предоставяне на услуги и поддръжка;

- известяване за нови услуги или продукти;

Парк-Хотел Стара Загора полага дължимата грижа и отговаря за защита на информацията за Потребителя, станала му известна по повод резервацията чрез интернет страницата www.hotelstarazagora.eu , освен в случаите на непреодолима сила или случайно събитие.

Можете да посещавате нашия сайт www.hotelstarazagora.eu , без да оставяте никакви лични данни. Личните данни се събират само ако ги предоставяте доброволно при правене на резервация или изпращане на запитване. Когато правите резервация, Вие ще бъдете помолени да попълните онлайн форма, която съдържа: име, имейл и телефонен номер за връзка. Тази информация е необходима за обработка на заявката и завършването на поръчката (включително изпращането на имейл до Вас за потвърждение на поръчката).

 

Когато въвеждате лични или служебни данни (електронни адреси, имена и др.), Вие се съгласявате и с общите условия на сайта. Въвеждайки данните, Вие давате съгласие за събирането, обработката и използването им с цел установяване на контакт. Събиране, обработка и използване за каквито и да са други цели не се извършва. Това съгласие може да бъде отменено по всяко време, считано за бъдещ период. Предаване на Вашите лични данни не се извършва, освен ако изрично желаете това.

Имате право да поискате информация за това какви данни се съхраняват за вас, техния произход, получателите им, както и с каква цел се съхраняват. Информацията ще Ви бъде предоставена своевременно. Освен това имате право личните Ви данни да бъдат коригирани, блокирани и заличавани в съответствие с нормативните разпоредби.

Ограниченията не се прилагат в случай, че Потребителят или лица под негов контрол са извършили злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия или са нарушили права или законни интереси на трети лица. В този случай Парк-Хотел Стара Загора има право да предостави личната информация за Потребителя на съответните компетентни държавни органи съгласно действащото законодателство.

Парк-Хотел Стара Загора се задължава да не разкрива никаква лична информация за Потребителя и да не предоставя събраната информация на трети лица - търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите когато:

- е получил изричното съгласие на Потребителя при резервацията или в по-късен момент;

- информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация при спазване на законово установените процедури;

- в други посочени в закона случаи;


Общи условия за ползване на сайта www.hotelstarazagora.eu

Съдържанието на уебсайтa на Парк-Хотел „Стара Загора“, начина на подредба и структуриране на информацията, са изключителна собсвеност на Хотелиера и са защитени от Закона за авторското право, и сродните му права. Всяко публикуване, размножаване и продажба на информация и снимков материал от сайтa под каквато и да е форма, без писменото съгласие на Хотелиера е забранено и представлява закононарушение.
Потребителят се съгласява, че няма да изпраща или прехвърля по какъвто и да било начин уебсайта, данните или съдържанието му на друг компютър, сървър, уеб страница или друга среда за масова употреба, както и че няма да ги използва с търговска цел.
Потребителят се съгласява, че няма да използва устройство или софтуер в опит да се намесва в правилното функциониране на този сайт. Използването на сайта по непозволен начин може да доведе до нарушаване на закона за авторското право, търговската марка или други закони, свързани с интелектуалната собственост. Не е позволена промяната, скриването или заличаването на обозначенията за авторско право. Забранено е изпращането или прехвърлянето на незаконни, заплашителни, клеветнически, неприлични, порнографски или сквернословни материали или такива, насърчаващи криминални действия или съдържащи вируси или друг вид вреда.
Потребителят единствен носи отговорност за всички щети, настъпили в резултат на нарушаване на авторско право, търговска марка или други права на собственост, както и други вреди, настъпили в резултат на използването на уебсайтa www.hotelstarazagora.eu

Промяна на правилата за ползване на сайт и актуализиране на информацията:

Парк-Хотел „Стара Загора“   запазва правото си  да променя информацията в тази страница и общите условия по всяко време. Въпреки, че се полагат всички усилия за предоставяне на вярна и точна информация, това не винаги може да се гарантира. Парк-Хотел „Стара Загора“ не поема никаква отговорност към Потребителя или към трети страни за каквито и да било грешки или липси на този сайт. Хотелиерът може да променя, обновява или изтрива всяка информация без предварително предупреждение. Хотелиерът не гарантира, ако работата на www.hotelstarazagora.eu бъде прекъсвана, има грешки или ако някаква информация или материали достъпни от този сайт имат вируси или други вредни компоненти.

1.УСЛОВИЯ ЗА РЕЗЕРВАЦИЯ
1.1. Резервация в Парк-Хотел „Стара Загора“ може да направите по един от следните начини:
чрез e-mail: reservations@hotelstarazagora.eu;
на телефон: +359 42 98 55 55;
чрез резервационната форма на сайта: www.hotelstarazagora.eu/bg/contacts/ ;
на място в хотела.
1.2. След като получим и обработим Вашата заявка, ние ще се свържем с Вас, за да потвърдим възможността за настаняване.
Заявката за резервация следва да съдържа следната информация:името и фамилията на госта, националността му, точни дати на пристигане и заминаване, телефон и имейл за обратна връзка, вида на стаята, брой стаи, брой гости.

1.3. Потвърждение за направената резервацията ще получите на посочен от Вас e-mail. В него ще са описани типа и броя на резервираните стаи, датата на настаняване и напускане на хотела, броя на възрастните и децата, посочени в заявката за резервация, както и дължимата сума. Моля, след като я получите потвърждението, внимателно да се запознаете с информацията за Вашата резервация и  да се свържете с нас, в случай че е необходима корекция.
1.4. В e-mail с потвърждението по преценка на хотела, като изискуем гарантиращ депозит, може да бъде посочена сума, която следва да платите авансово преди настаняването. Не по – късно от  5 (пет) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако не е договорен друг срок), клиента следва да плати посоченият изискуем депозит. Остатъкът от сумата на цялата Ви резервация може да се заплати на място в хотела.
1.5. Като изискуем гарантиращ депозит при резервации касещи  пакетни и празнични предложения, по преценка на хотела, може да бъде посочена сума в размер на 100 (сто) % от сумата на резервацията. Не по – късно от  5 (пет) дни след изпращането на нашия e – mail (освен ако не е договорен друг срок), клиента следава да плати посоченият изискуем депозит.
1.6. След като получим сумата по гарантиращият депозит,  на посоченият от Вас e-mail ще изпратим фактура за постъпилото плащане, а Вашата резервация ще се счита за валидна и окончателно ПОТВЪРДЕНА.
1.7. Ако плащането не бъде извършено в рамките на описания срок, хотелът запазва правото си да анулира направена резервация.
1.8. Когато клиент направи резервация в Парк-Хотел „Стара Загора“, се счита, че се е запознал с настоящите общи условия и е съгласен с тях. Резервации приети по телефон, електронна поща или през нашият сайт се считат за възникващо договорно отношение. Извършеното разплащане се счита за пълно приемане на тези общи условия за пребиваване в нашия хотел.

2.УСЛОВИЯ ЗА АНУЛИРАНЕ НА РЕЗЕРВАЦИЯ
2.1. Ако желете да анулирате  направена от Вас резервация, това може да стане по един от следните начини:
чрез e-mail: reservations@hotelstarazagora.eu
на телефон : +359 42 98 55 55
2.2. 20 (двадесет) или повече дни преди датата на настаняване , ако клиента желае да анулира потвърдена резервация, няма да дължи неустойка и сумата платена, като гарантиращ депозит ще му бъде възстановена в срок до 30 работни дни след анулацията.
2.3. При анулация в срок  от 20 (двадесет)  до 10 (десет) дни преди датата на настаняване или  в случай на непристигане  в деня на настаняването, клиента дължи неустойка в размер на  50% от сумата платена като гарантиращ депозит.
2.4. При анулация в срок по-кратък от 10 (десет) дни преди датата на настаняване или  в случай на непристигане  в деня на настаняването, клиента  дължи неустойка в размер на сумата платена като гарантиращ депозит, а резервацията ще се счита за анулирана.
2.5. Парк-Хотел „Стара Загора“ запазва правото си да анулира потвърдена и платена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други, независещи от хотелиера, причини. В тези случаи хотелиерът:
Предлага настаняване за друг период, при запазване на същите условия и цени.
Възстановява платения от клиента депозит в  срок от 30 (тридесет) работни дни, считани от  датата на получаване на писмено искане за това от туриста, като не дължи неустойка на същия.

3.ПРОМЯНА НА РЕЗЕРВАЦИЯТА
Ако желаете да промените Вашата резервация след като сте получили потвърждение, ние ще направим всичко възможно да Ви помогнем.

4. УСЛОВИЯ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
4.1. Часове за настаняване и освобождаване на стаите:
Настаняване: след 14:00 ч.
Освобождаване на стаите: до 12:00 ч.
При по-късно освобождаване на стаята се заплаща допълнителна такса, както следва:
при освобождаване на стаята до 18:00  часа се дължи такса, по преценка на хотел;
при освобождаване на стаята след 18:00 часа се дължи заплащане в размер  на  100 (сто)% от стойността на нощувката.
4.2. Резервациите се пазят до 24:00 ч. на съответния ден на пристигане.
4.3. Децата ненавършили 7 години се настаняват безплатно на допълнително легло в двойна стая, при наличието на двама пълноплащащи възрастни.
4.4. Децата навършили 7 години, но ненавършили 14 години се настаняват в двойна стая срещу доплащане от 36.00 лв/ден на допълнително легло на база нощувка и закуска при наличието на двама пълноллащащи възрастни.
4.5. Децата, навършили 14 години и възрастните се настаняват в двойна стая срещу доплащане от 46.00 лв/ ден на допълнително легло на база нощувка и закуска при наличието на двама пълноплащащи възрастни.
4.6.  При настаняване на възрастен и дете в двойна стая на редовни легла, отстъпка от цената на стаята не е предвидена.
4.7. В хотела не се приемат домашни любимци.
4.8. Настаняването в хотела става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите. Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма. Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с направените резервации и няма да бъде предоставяна за други цели.

5. ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ
Цените за настаняване в Парк-Хотел „Стара Загора“ са посочени на официалния сайт на хотела: www.hotelstarazagora.eu

6. НАЧИНИ ЗА ПЛАЩАНЕ
6.1. В брой в хотела /в български лева/.
6.2. С дебитна или кредитна карта в хотела.
6.3. С банков превод по следната банкова сметка в лева:
Банкова сметка BGN / Bank Amount BGN
Банка: ОББ
IBAN: BG14UBBS80021092901140
BIC: UBBSBGSF
6.4. С банков превод по следната банкова сметка в евро:
Банкова сметка EUR / Bank amount EUR
Банка: UBB AD
IBAN: BG95 UBBS 8002 1448 3682 10
BIC : UBBS BGSF

7. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ
7.1. Парк-Хотел „Стара Загора“  се  задължава  да предостави на гостите на хотела в пълен размер заявените и заплатените от тях услуги.
7.2. Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на гостите на хотела, не се възстановяват.
7.3.  Парк-Хотел „Стара Загора“  не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.
7.4. Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в хотела с цел отстраняване на слабостите. Предявяването става в писмена форма. В случай, че изискванията не бъдат удовлетворени, клиентът трябва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от Управителя на хотела.
7.5. Всички цени, обявени в сайта на хотела www.hotelstarazagora.eu , както и описани в e-mail съобщенията на хотела са в български лева с включен ДДС и туристически данък.
7.6. Допълнителни услуги не се калкулират автоматично в крайната цена за нощувка и трябва да бъдат заплатени отделно при освобождаване на стаята.
7.7. Хотелът не носи отговорност за:
откраднати вещи от стаите, които се съхраняват извън персоналния сейф, поставен във всяка стая;
ресторантите, басейна или уелнес ценъра на хотела;
за щети, причинени от трети лица.
7.8. В стаите на Парк-Хотел „Стара Загора“  не се допуска пушене, според разпоредбите на националното законодателство. Затова в случай на констатирано несъответствие с тях, хотелът  запазва правото си да наложи, без предварително уведомление, такса в размер на 100.00 лв.
7.9.  Гостите на хотела следва да спазват общоприетите норми на добро поведение по време на престоя си в хотела. Всички разходи за нанесени материални щети на хотела се заплащат от причинилите ги лица.
7.10. Парк-Хотел „Стара Загора“  не носи отговорност за лица под 18 години оставени без надзор. Всеки гост е длъжен да не оставя децата си без надзор на територията на Парк-Хотел „Стара Загора“ .
7.11. По всички спорове и правни въпроси, неуредени с настоящите Общи условия и възникнали във връзка с използването на сайта www.hotelstarazagora.eu , задължителни са разпоредбите на законите на Република България.