Знакът на Парк-Хотел „СТАРА ЗАГОРА”

Запазеният знак на Парк-Хотел „Стара Загора” е получен чрез свещения ключ-модул, по който Константин-Кирил Философ подрежда знаковите буквени системи в Глаголицата и Кирилицата. Знакът има латински и кирилски вариант с почти еднакъв силует, следващ буквените образи „Z” и „З”. Образуващите се два огледални триъгълника показват Божествения свят (горе) и неговото отражение – Земния свят (долу). Диагоналите са поставени под ъгъл 45 градуса, което според езотериката означава „СРЕДА НА ВРЕМЕНАТА” и касае днешното историческо време. Петте звезди, представени като своеобразна корона, също носят необходимата информация.