Витражите в зала-ресторант „Орфеида”

На третото най-горно ниво на представителната зала „Орфеида” са поставени 11 витража. Всеки един от тях представлява своеобразна олтарна ниша, въздействаща сама за себе си, но и е в стилно единство с останалите. В основната конфигурация на тези витражни пана е заложен най-древния свещен Ключ-модул, по който са създадени знаково-образните буквени системи от древното тракийско и гръцко писмо,  латинската и готска азбуки, свещената Глаголица и Кирилска азбука.
Във всяка една композиция ясно е изразен божественият и земен свят с нюансите на белия и червения цвят. Те са и синоними на Света на СЛАВАТА и Света на СИЛАТА. Техният езотеричен смисъл можем да открием и в уникалната за света българска мартеница.

 

Централен витраж „Птица Феникс”
В централния витраж е представена легендарната птица Феникс, превърнала се в символ на вечното възраждане. Нейната устременост е към божествения свят, какъвто трябва да бъде стремежът на всеки човек на земята. Двете крила са еднакви и символизират равнопоставеността между духа и материята. Внушение за стабилност дават краката на Феникса, стъпили стабилно във вътрешния кръг. Изявените три полета отгоре и отдолу показват триединството на божествения свят с бели нюанси и тяхното червено отражение на земята. Ако съединим горните и долни полета с въображаеми хасти (т.e. черти), ще получим уникалната буква „Ж” от кирилицата. Тя е без аналог в други азбуки и означава „живот по триединството на Божията промисъл”.

 

 

Витраж "Тракийски кантарос"
В центъра на първия витраж от ляво на дясно е представен ритуален керамичен съд с две дръжки, изпечен със синя глазура, тип кантарос. Този рядък артефакт е намерен в Хасково и според проучванията представлява ритуална чаша за амброзия. Тази напитка се подготвяла от тракийската жена, решила да зачене от своя избраник. Изборът на деня за този акт е съобразен с фазите на Луната и мнението на жреца. Вярвало се е, че фазите на лунния диск влияят при зачеване и определят дарбите на бъдещия човек. Оказва се, че тази древна практика, като отглас от тракийския орфизъм, е била прилагана на много места на Балканите чак до края на 19 век.

 

Витраж "Керамичен съд за съхранение на зърно"
В последния, 11-ти витраж отдясно, е представен керамичен съд със специфична форма. Неговото предназначение е било да съхранява зърно. Открит е в Неолитните жилища на Стара Загора. Запазеният отпреди 8300 години овъглен лимец доказва, че в жилището тогава е станал пожар. Този съд  от времето на най-ранния неолит, може да бъде ползван и днес със същата функция. Достатъчно е да се повтори уникалната му форма със златни сечения и константи. Тези съотношения, странно, но факт, припокриват ъгъла между водорода и кислорода в молекулата на водата.

 

 

 

Витражи „Ин енергия и Ян енергия”
Вторият витраж отляво и десетият отдясно представят огледалните образи на движещите се в света „ин” и „ян” енергии.
Свастичния модел отляво напомня латинската буква „S”, съответстваща на езотеричното движение на Божествения, т.е. духовен свят. То е по посока обратна на часовниковата стрелка и съответства на "Ин енергията".  Към свастично изявените крила е добавена фигурата на обожественото женско начало. То се е устремило към материята с тяло на крилата, красива и одухотворена жена. Тази изящна птица-свинкс е символ на божественото вдъхновение, което с достойнство може да изпълни мисията си в земния свят.
Другият витраж представя сувастичен, тоест огледален образ на свастичния модел. Неговото отражение, естествено, е по посока на часовниковата стрелка и представя човешките стремежи и цели по божията промисъл или "Ян енергията". Полученият нов образ се припокрива с ръкописната кирилската буква „г”. Тя означава „глагол” – т.е. човешко действие, което е в синхрон със земните енергии. Към него е изобразен и крилат бик, който в тракийската митология символизира мощта и силата на всички земни, природни явления, ставащи под и над земята.

Витражи "Керамични съдове за отпиване на осветени вода и вино"
Третият и девети поред витражи от ляво надясно представят култови керамични съдове. Те са от типа тракийски кантароси и са предназначени за ритуално отпиване на осветеното от жреца вино и вода в пропорции 3:1.
Първият съд е остродънна чаша с две масивни дръжки, завършващи с две рогчета нагоре, оцветен в синьо. Той е от типа кантароси от най-ранната бронзова епоха. Другия вид кантарос е от времето на проявения вече тракийски орфизъм по нашите земи. И в двата кантароса прави впечатление различното приложение на златните пропорции, напомнящи със силуетите си мъжкия и женския торс.


Витраж „Свастичен и сувастичен Пегас”
В четвъртия и осмия витражи е представен летящият кон-пегас в неговите две посоки на изява – свастичен вариант отляво и сувастичен отдясно. Левият пегас е със сините нюанси по тялото и крилата, а десният – със съответните червени нюанси. Двата пегаса са носители на човешкото желание за равновесие и хармония, като единствен път за всеобщо щастие.

Витражи "Ритуални съдове хидрия и сребърен кантарос"
В петия и седми витражи са представени още два култови съда с различно предназначение. Първият е масивен керамичен съд, наречен „хидрия” който се ползва при всички жречески ритуали на Посвещението. Неговите първи образци са още от епохата на неолита. Това е допълнително доказателство, че орфизмът има много по-дълбоки корени във времето назад.
В другия витраж е изобразен тракийски сребърен кантарос с удивително красив силует и форма. Съдът датира от V век преди Христа, а това е времето на великите Питагорейски открития, повлияни и вдъхновени от  етично-теософските възгледи и стремления на почистващо-пречистващия орфизъм. Няма съмнение, че и този съвършен като форма сребърен кантарос с позлати, е изпълнявал същия ритуал на духовното Посвещение.
Прибавеният свещен Ключ-модул към всеки от тези тракийски артефакти, превръщат витражите в Зала „Орфеида” в своеобразни духовни олтари. Те визират както времеви цикли, така и степента на ортодоксалната посветеност на автохтонните племена от земите на Тракия, Мизия и Македония.
Гостите на петзвездния Парк-Хотел „Стара Загора” имат възможността да почувстват тази духовна космогония. Нещо повече! Те ще усетят вдъхновяващ импулс за творческо съзидание, осмислящ битието на човешкия живот.

 

                                                                                                       автор: Христо Танев, художник-хералдик