Тракийски наименования в Парк-Хотел „Стара Загора"

Обвързаността на Парк-Хотел „Стара Загора" с тракийското културно-историческо наследство проличава и в имената на отделните части от комплекса. Тази връзка особено ясно личи в имената, които носят отделните части на комплекса. Вече разказахме за зала-ресторант „Орфеида", чието име е пряко свързано с легендарния Орфей. Тракийско е и името на Кафе-сладкарница и Пиано бар „Кибела". Така се е наричала тракийската богиня-майка на Земята. Конферентна зала „Береника" носи името на съпругата на тракийския цар Севт III, която след смъртта му поема управлението на Одриското царство. Конферентните зали „Леонардо", „Рафаел" и „Дионис" също носят имена с тракийски корени. Съществуват редица предположения, че Леонардо да Винчи е имал тракийски произход. Дионис е тракийски бог, божество на възраждащата се и умиращата природа, на виното, лозарството и веселието. В много от картините си великият художник Рафаело е използвал символиката на орфическия мистицизъм. SPA-центърът в Парк-Хотел „Стара Загора" носи името на древнотракийския бог на съдбата Бедек. На неговата дъщеря Бедечка е кръстена малката река, който тече край комплекса и се влива в езеро „Загорка". На около 300 м. нагоре по течението на реката и до днес са запазени следи от тракийско светилище, в което са се извършвали жречески ритуали за духовно и физическо пречистване чрез силата на богиня Бедечка. Бизнес центърът и изложбена зала „Евър" носи името на тракийския бог на източния вятър, който носи топлина, дъжд и плодородие.