Стенопис „Тракийски ритуал на Посвещението, чрез освещаване на Хляб, Вода и Вино

Една от важните орфически практики е свързана с ритуала на Освещаването на Хляба, Водата и Виното. На нея е посветен стенописът в главното фоайе на Парк-Хотел „Стара Загора”. Вече е доказана значимата структурна промяна и свойства на тези подбрани продукти, след като бъде извършен този орфичен ритуал. Същата практика съществува и в християнството.  Все по-убедителни стават преките и косвени доказателства за взаимовръзката между двете религиозни учения…
В Библията нагледно е описана тайната вечеря на Иисус Христос с апостолите. И там ритуалът на посвещението е свързан с хляба, водата и виното. Исторически факт е, че всички орфици, тоест общества от „орфеиди”, възприемат новозаветното християнско учение  като усъвършенстван теософски модел на тракийския орфизъм.