Реплика „Тайната вечеря

Върху двете срещуположни стени в 13-местната конферентна зала „Леонардо" са представени копие и реплика на прочутата картина на Леонардо да Винчи „Тайната вечеря". Автор на репликата е известният български художник Михаил Саздов. В нея са добавени интересни детайли, свързани с тракийското и българското културно наследство.
В репликата на Саздов Христос и апостолите са представени седнали на маса, върху която са подредени типични за българската култура керамични съдове и зеленчуци. Точно пред фигурата на Христос е изобразен прочутият тракийски ритуален съд „кантарос" с две характерни дръжки. В двата края на покривката на масата личат типично български шевици. На същото място в оригинала на великия Леонардо шевиците също ясно са изобразени. Върху двете стени на помещението в типичната за Леонардо да Винчи перспектива са изобразени осем чипровски килима с цялото им богатство от форми и цветове. В трите прозореца зад фигурата на Христос се вижда типичен балкански пейзаж.
Както в картината на Леонардо да Винчи, така и в репликата на Михаил Саздов, зрителят остава съпричастен с драматичната вечеря на Христос с апостолите. Репликата на Саздов обаче цели да подчертае генетичната и езикова връзка на Христос с автохтонните племена и народи от Балканите. Някои изследователи твърдят, че при дългото си отсъствие от Назарет Христос не е бил на изток, а на север при тракийското племе беси, носещо познанията на мистичния Орфизъм. Това обяснява приликите между тракийския ритуал на Посвещението чрез освещаване на хляб вода и вино и описания в Новия завет ритуал, извършен от Христос по време на „Тайната вечеря".