Парк-Хотел „Стара Загора” – пазител на тракийската култура

Представените в Парк-Хотел „СТАРА ЗАГОРА” знаци, символи, стенописи и витражи, пластики и художествени пана са посветени на малко познатата в света тракийска култура. Зад нейното най-ново преоткриване стоят усилията на изследователски екип от общество „ЗИЕЗИ КАНАЗ”. Този екип съумя да разтълкува митичният досега Ключ-модул, с който е закодирана родената на Балканите теософска космогония на древните ни предци. Същият езотеричен код, но с нови и съвременни изразни средства, е вложен и в интериорното оформление на петзвездния комплекс. В тази декоративно-монументална украса могат да се открият както уникални артефакти, доказващи високото ниво на тази древна култура, така и съдържащите се в нея орфически сетивности. Те са свързани със Словото, Песента, Образа, Танца, Числата. Тоест – с честотните енергии на обкръжаващия човека свят.
Желанието на създателите на Парк-Хотел „Стара Загора” е неговите гости да се докоснат и почувстват това преоткрито богатство. Те могат сами да се убедят в тяхната позитивност, носеща равновесие и хармония. А както е известно, това подсъзнателно усещане е основната предпоставка за съзидателно човешко щастие.
Няма съмнение, че смисълът на човешкото съществуване на Земята е равнопоставимостта между духовния и материалния свят. Точно тази теза стои в основата на теософските възгледи както в орфизма и тангризма, така и в ортодоксалното християнство.