Пано „Орфей и звездите”

С влизането си в ресторант „Орфеида” оставаме впечатлени от голямото кръгло пано „Орфей и звездите”.  То е точна реплика на най-известния образ на певеца-лечител от Тракия. Този вдъхновен образ на Орфей майсторски е изваян върху антична ваза от V в. пр.Хр. В кръглото пано фигурата на Орфей придобива ново внушение! Погледът му е устремен към звездите от Млечния път. Изборът на съзвездието не е случаен. Според богомилите тези звезди са закрилници на пръснатите по света българи, траки и славяни. Осем са струните на лирата-лечител.  В езотериката това е числото на проявеният Бог на Земята. На фона на безкрайната звездна шир ниско долу дискретно е изобразено мегалитното светилище „Вратата на Богинята”. То се намира до казанлъшкото село Бузовград в Средна гора и представлява силен геомагнитен енергиен център. Рамката на това посветено на Орфей пано също е необикновена. Върху нея са изобразени точно 28 лири – колкото е целият честотен спектър СЛОВОТО-ТВОРЕЦ, нагледно отразено в българския език, писменост и числена последователност.