Ески Джамия: Музеят на религиите

В самия център на Стара Загора, източно от парк „5 октомври”, се намира Ески джамия - единствената оцеляла сграда след опожаряването на Стара Загора през Руско-турската освободителна война. Обявена е за архитектурен паметник на културата, а стенописите - за художествен паметник на културата от национално значение. Според строителния надпис, изграждането на джамията е било завършено в края на 1409 г.
Самата сграда в план представлява квадратен молитвен салон и предверие от север. То е оформено с малко централно помещение срещу входа към молитвения салон и две странични помещения. Молитвеният салон представлява едно цяло помещение с вход от север и пристроена галерия към северната стена.
През 2001 г. са проведени сондажни археологически разкопки в молитвения салон, при които бяха разкрити основите на средновековна християнска църква. Тя е била изградена към втората половина на ХІ - началото на ХІІ в. Разрушена е непосредствено преди изграждането на джамията, вероятно в началото на ХV в.
Под пода на църквата е открит античен гроб от южния некропол на Августа Траяна. Проучванията доказват, че преди средновековната църква на това място е имало тракийско светилище. Всичко това дава основание на българското Министерство на културата да създаде тук първият у нас Музей на религиите, открит официално на 16.09.2011 г. В него са представени символи и паметни знаци на всички религии, съществували на това място през хилядолетията.

Пътеводител: От Парк-хотел „Стара Загора” потегляте по ул. ”Хан Аспарух” в посока запад. Завивате на юг по бул. „Руски”. Музейната сграда се намира на около 300 метра след първия светофар, източно от централния Универсален магазин.